Lagere premie – dekkingsgraden met terugwerkende kracht verlaagd

Bij de toelichting op de financiële situatie aan het einde van het tweede kwartaal merkten wij op dat er nog een verrekening moest plaatsvinden vanwege de teveel ontvangen pensioenpremie. Conform de cao-afspraken is de premie die Unilever vanaf 1 januari 2021 aan Forward moet betalen, namelijk flink omlaag gegaan. In juli heeft Forward de teveel ontvangen premie over de maanden januari tot en met juni – in totaal ruim € 14 miljoen – aan Unilever terugbetaald.

Als gevolg hiervan is het vermogen van Forward verminderd en hebben wij de actuele en de beleidsdekkingsgraden van januari tot en met juni gecorrigeerd. De actuele dekkingsgraad per eind juni komt nu uit op 125% (was 128%) en de beleidsdekkingsgraad op 116% (was 117%).

De herziene dekkingsgraden hebben wij in onze grafiek verwerkt. Daar vindt u ook de nieuwe standen van eind juli.