Arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen: door ziekte of een ongeval niet in staat zijn om te werken. Dat is natuurlijk heel vervelend. Gelukkig loopt uw pensioenopbouw bij Forward in dat geval (gedeeltelijk) door. Zolang u arbeidsongeschikt bent hoeft u zelf geen premie te betalen. Daarnaast komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van Forward als uw salaris hoger is dan € 69.613 (2024).

Hoe arbeidsongeschiktheid uw pensioen precies beïnvloedt, laat zich niet kort uitleggen. U leest er alles over in onze folder Arbeidsongeschikt.

Een situatie als deze is complex. Wij raden u aan om in een voorkomend geval te bellen met onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473. Of stuur ons een e-mail: Pensioen.Infolijn@unilever.com
Vermeld daarin alstublieft uw naam, geboortedatum en telefoonnummer, zodat wij u snel kunnen helpen.