Dekkingsgraad

Forward heeft als kring (onderdeel) van het Unilever Pensioenfonds zijn eigen regels voor de toekenning van een pensioenverhoging (indexatie). Of een indexatie wel, niet of gedeeltelijk kan worden toegekend, hangt af van de financiële positie van Forward, oftewel de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen ons vermogen (waarde van de beleggingen) en onze pensioenverplichtingen (waarde van de toekomstige uitkeringen).

In onderstaande grafiek ziet u hoe hoog de actuele dekkingsgraad (aan het eind van de vorige maand) is. Ook toont de grafiek de beleids- en TBI-dekkingsgraad (deze laatste wordt eenmaal per kwartaal berekend). Deze twee dekkingsgraden zijn bepalend bij het indexatiebesluit. De hoogte van de dekkingsgraden wordt zichtbaar door met de cursor over de grafiek te bewegen. Onder de grafiek leest u meer over de verschillende dekkingsgraden.

Geef de laatste maanden weer
Indien u de dekkingsgraadgrafiek van het huidige jaar wilt zien, adviseren wij u deze pagina op uw laptop of desktop te bezoeken.

 

Twee dekkingsgraden bepalend bij indexatiebesluit

Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds laat het besluit voor een pensioenverhoging afhangen van de hoogte van twee dekkingsgraden van Forward per eind oktober. Die staan hieronder beschreven. De exacte afspraken zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst.
 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: wij mogen alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

In de tabel leest u bij welke beleidsdekkingsgraad Forward uw pensioen wel, niet of gedeeltelijk kan verhogen. Dat hangt dus ook af van de TBI-dekkingsgraad. In de grafiek ziet u hoe hoog de beleidsdekkingsgraad aan het eind van de vorige maand was. De TBI-dekkingsgraad is relatief stabiel en wordt eenmaal per kwartaal berekend.

Als de beleidsdekkingsgraad

Is indexatie dan mogelijk?

Hoger is dan de TBI-dekkingsgraad

Ja, een volledige indexatie is mogelijk.

Ligt tussen 110% en de TBI-dekkingsgraad

Alleen een gedeeltelijke indexatie is mogelijk

Lager is dan 110%

Nee

Geruime tijd lager is dan 105% en herstel niet tijdig is te verwachten.

Nee, én Forward moet overgaan tot verlaging van uw pensioen.