Indexatie(beleid)

Geld verliest normaal gesproken elk jaar iets van zijn waarde. Dat komt door de stijging van de prijzen. Als uw pensioen niet meegroeit met de prijsstijgingen, wordt het in de loop van de tijd minder waard. Daarom probeert Forward uw pensioen jaarlijks op 1 januari te verhogen. Zo’n pensioenverhoging noemen we een indexatie.

Forward kan uw pensioen ook verlágen. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval.