Opbouwpercentage

arbeidsongeschiktheidspensioen

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Over € 17.887 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' houdt verband met de AOW-uitkering die u van vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutosalaris boven het drempelbedrag streven wij naar een pensioenopbouw van 1,875% per jaar. Zo kunt u in 40 jaar een pensioen opbouwen van 75% van uw gemiddelde salaris.

Het drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt, noemen we ‘franchise’. Uw brutosalaris minus de franchise is de ‘pensioengrondslag’.

Het totale pensioen dat u opbouwt is de optelsom van alle jaren pensioenopbouw plus de eventuele pensioenverhogingen (indexaties). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag zo lang u leeft.

> Terug naar laag 1