Overlijden

Wanneer iemand overlijdt is dit voor de nabestaande(n) natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Dat neemt helaas niet weg dat er na het overlijden een aantal zaken moet worden geregeld. Ook voor het pensioen.

Hoe eerder wij van het overlijden van een deelnemer op de hoogte zijn, hoe sneller wij het partner- en/of wezenpensioen aan de nabestaande(n) kunnen uitkeren.
Bent u nabestaande van een overleden deelnemer en woont u in het buitenland? Dan kunt u contact opnemen met de PensioenInfolijn +31 (0)10 439 4473.

Wat moet u weten?

Zo'n twee weken na het overlijden sturen wij de eventuele nabestaande(n) een brief met de hoogte van het partnerpensioen en/of wezenpensioen en/of aanvullend Anw-pensioen dat wij maandelijks gaan uitbetalen. Die hoogte is afhankelijk van het salaris, het aantal dienstjaren en het pensioenreglement waaronder de medewerker viel. U vindt de hoogte in het jaarlijkse pensioenoverzicht en in Mijn Pensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag van het overlijden.

Bij uw overlijden heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid.