Indexatie gepensioneerden en oud-medewerkers

Forward, kring van het Unilever APF, streeft ernaar de pensioenen van gepensioneerden en oud-medewerkers ieder jaar op 1 januari te verhogen op basis van de prijsstijgingen in het jaar daarvoor. Voor de prijsontwikkeling gebruiken wij de stijging van de afgeleide Consumentenprijsindex in de periode tussen 1 november en 1 november van het daaropvolgende jaar. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een verhoging is alleen mogelijk als Forward hier voldoende geld voor heeft: de dekkingsgraad moet hoog genoeg zijn.
Forward kan uw pensioen ook verlágen. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval.

Meer inzicht wanneer een indexatie mogelijk is, krijgt u via de pagina over de dekkingsgraad. Daar is ook te lezen wanneer wij het pensioen moeten verlagen.

Indexaties in het verleden

1 januari van het jaar Indexatie Doelstelling (CPI afgeleid)
2021 0,16% 1,12%
2020 1,73% 1,73%
2019 1,68% 1,68%
2018 1,34% 1,34%
2017 0,36% 0,36%
2016 0,44% 0,44%