Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u ons niet te informeren. Zodra u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, wordt Forward hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht.

Woont u buiten Nederland of verhuist u naar het buitenland, dan moet u uw adreswijzigingen wel aan ons doorgeven. Het doorgeven van uw nieuwe adres in het buitenland of uw nieuwe correspondentieadres kan op twee manieren:

  1. u stuurt een briefje naar Forward, Antwoordnummer 5566, 3000 VB Rotterdam of
  2. een e-mail naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.

Ook als het gaat om de wijziging van een correspondentieadres (tijdelijk of vast) willen wij dit graag van u weten. U dient dan echter wel een handtekening van de deelnemer of een beschikking van de bewindvoerder mee te sturen.