Als u van baan verandert

ouderdomspensioen_67

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Als u van baan verandert - en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat - kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Het verzoek hiervoor dient u in bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt met name af van het indexatiebeleid en de financiële situatie van Forward en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, blijft uw pensioen bij Forward staan en wordt het vanaf uw officiële pensioendatum aan u uitbetaald. 

> Terug naar laag 1