Samenwonen

Als u uw partnerschap bij de gemeente laat registreren, hoeft u Forward niet te informeren. Zodra uw partnerschap is ingeschreven bij de gemeente, wordt Forward hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht en komt uw partner bij uw overlijden in aanmerking voor het partnerpensioen van Forward.

Is uw partnerschap niet bij de gemeente geregistreerd? Dan kunt u uw partner eenvoudig bij ons aanmelden via Mijn Pensioen. Daarvoor hebt u een notarieel samenlevingscontract of een buitenlandse huwelijksakte nodig. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.

Nadat u uw partner online hebt aangemeld, informeren wij u over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in ons jaarlijkse pensioenoverzicht én in Mijn Pensioen.

Voor meer informatie over het partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden kunt u onze folder Samenwonen lezen.