Samenwonen

Als u uw partnerschap bij de gemeente laat registreren, hoeft u Forward niet te informeren. Zodra uw partnerschap is ingeschreven bij de gemeente, wordt Forward hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht en komt uw partner bij uw overlijden in aanmerking voor het partnerpensioen van Forward.

Is uw partnerschap niet bij de gemeente geregistreerd? Dan kunt u door aanmelding bij Forward een partnerpensioen verzekeren.

U kunt uw partner aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en samen met
een kopie van uw notarieel samenlevingscontract naar ons toe te sturen. Aan de aanmelding zijn verder geen kosten verbonden.

Forward infomeert u vervolgens over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in het pensioenoverzicht dat u ieder jaar van ons ontvangt.

Meer weten? Lees dan de folder Samenwonen