Arbeidsongeschikheidspensioen

arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast ontvangt u mogelijk een aanvulling op uw WIA-uitkering. Dat pensioen bedraagt 70% van het salarisgedeelte boven € 69.613. 

Als u in een situatie van langdurige ziekte belandt, is dat natuurlijk erg vervelend. Gelukkig hebben Forward en Unilever een aantal voorzieningen getroffen. Bij arbeidsongeschiktheid zorgt Unilever de eerste twee jaar voor een vervangend inkomen. Wanneer u na twee jaar in aanmerking komt voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), worden de volgende twee voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid van Forward van toepassing:

  1.  Een aanvullend pensioen op uw WIA-uitkering; dat pensioen bedraagt 70% van uw salaris boven € 69.613. Hebt u bijvoorbeeld een salaris van € 79.613 en bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een aanvulling op uw WIA-uitkering van 70% van € 10.000 (€ 79.613 – € 69.613). De aanvulling is in dat geval dus € 7.000.
  2. Voortzetting van uw pensioenopbouw, zowel van het ouderdoms- als het partnerpensioen. U betaalt hiervoor geen premie. 

De situatie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld. In onze pensioenfolder Arbeidsongeschikt gaan wij hier dieper op in.
Word u arbeidsongeschikt? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de gevolgen die langdurige ziekte of invaliditeit voor u kan hebben. U kunt ons bereiken via onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473 of Pensioen.Infolijn@unilever.com.

> Ga terug naar laag 1