Wat als er een tekort is?

reglement

Unilever stort geen geld bij als er een tekort is. Als Forward een tekort heeft, moeten wij het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd verlagen. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Het kan gebeuren dat Forward ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Als pensioenuitvoerder hebben wij de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. In het uiterste geval kan Forward ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering te verlagen.

Wilt u precies weten wanneer Forward tot verlaging over moet gaan? Lees dan meer in de Uitvoeringsovereenkomst

> Ga terug naar laag 1