Verantwoordingsorgaan kring Forward

Elke collectiviteitkring binnen het Unilever Pensioenfonds heeft zijn eigen Verantwoordingsorgaan. In het Verantwoordingsorgaan van kring Forward zijn werknemers en de werkgever vertegenwoordigd. Omdat er relatief weinig pensioengerechtigden in kring Forward zitten, is een vertegenwoordiging namens de gepensioneerden nog niet aan de orde. 

Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds legt aan het Verantwoordingsorgaan van kring Forward verantwoording af over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan geeft ieder jaar een oordeel over het handelen van het bestuur van het Unilever Pensioenfonds en over de beleidskeuzes die het bestuur heeft gemaakt ten aanzien van kring Forward. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan de volgende taken:

  • voordragen van kandidaten voor het bestuur;
  • adviseren over de statuten;
  • adviseren over het communicatiebeleid;
  • adviseren over de uitvoeringsovereenkomst tussen Unilever en het Unilever Pensioenfonds. Hierin staan onder andere afspraken over indexatie en premie.

 

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

De samenstelling van het VO als volgt.

Namens de werknemers:
1. Jolanda Mathot (FNV)
2. Paul van Leeuwen (Vrije lijst)
3. Teun van Stratum
4. Marc Veenhuizen (Vrije lijst)

Namens de werkgever:
1. Ryanne Besselink
2. Linn ten Haaf

De werknemersleden hebben één stem per persoon, de werkgeversleden twee.