Kosten voor administratie en vermogensbeheer

ouderdomspensioen_67

Forward maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren. 

Onder ‘administratie’ vallen bijvoorbeeld de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Maar ook de salariskosten van de medewerkers van Forward zijn hierbij inbegrepen. En de kosten voor de communicatie. Denk hierbij aan het maken van nieuwsbrieven, website etc.

Als tweede noemden wij kosten om het vermogen te beheren. Het beheren van ons vermogen kost namelijk geld. Wij betalen bijvoorbeeld Univest Company. Dat is de (interne) Unilever-organisatie die voor ongeveer 80 Unilever-pensioenregelingen in 40 landen - waaronder Forward - het vermogen coördineert. Daarnaast maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aan- of verkoop van aandelen of obligaties. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over de kosten die wij maken, inclusief alle specificaties.

> Ga terug naar laag 1