Als u gaat trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u een partner hebt, kan hij of zij in aanmerking komen voor het partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner ontvangt als u onverhoopt komt te overlijden. Als u in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u niets te doen voor de verzekering van het partnerpensioen. Wij krijgen dit dan automatisch door via de gemeente en sturen u - binnen vier weken - een bevestiging dat uw partner is verzekerd. Gaat u trouwen in het buitenland? Dan krijgen wij dit níet automatisch door. Stuur ons in dat geval een kopie van de huwelijksakte.

Ook als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het aanmelden van uw partner met een notarieel samenlevingscontract is één van die voorwaarden. Hoe u uw partner aanmeldt, leest u in de folder Samenwonen

> Terug naar laag 1