Eerder stoppen

arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioen gaat uiterlijk in op uw AOW-leeftijd, die is momenteel 67 jaar en 3 maanden. Wilt u eerder met pensioen? Die keuze kunt u maken vlak voor uw daadwerkelijke pensionering. Een latere pensioendatum dan uw AOW-leeftijd is niet mogelijk. 

U kunt er dus voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw AOW-leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder, en het ouderdomspensioen wordt verlaagd omdat wij u langer moeten uitbetalen.  

Let op: dit is een éénmalige keuze die u pas bij pensionering hoeft te maken! Als u eenmaal gekozen hebt om eerder met pensioen te gaan kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. Kijk voor meer informatie in onze brochure Met Pensioen

In onze pensioenplanner ziet u precies wat eerder stoppen betekent voor uw pensioensituatie. 

> Terug naar laag 1