Eerder stoppen

arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioen gaat uiterlijk in op uw 68e of uw eerdere AOW-leeftijd. Wilt u eerder met pensioen? Die keuze kunt u maken vlak voor uw daadwerkelijke pensionering. Een latere pensioendatum dan uw AOW-leeftijd is niet mogelijk. 

U kunt er dus voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw AOW-leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder, en het ouderdomspensioen wordt verlaagd omdat wij u langer moeten uitbetalen. U moet er dan ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. 

Let op: dit is een éénmalige keuze die u pas bij pensionering hoeft te maken! Als u eenmaal gekozen hebt om eerder met pensioen te gaan kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. Kijk voor meer informatie in onze brochure Met Pensioen

In onze pensioenplanner ziet u precies wat eerder stoppen betekent voor uw pensioensituatie. 

> Terug naar laag 1