Partner- en wezenpensioen

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Komt u onverhoopt te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen.  

Onder ‘partner’ verstaan wij: degene met wie u gehuwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt of met wie u ongehuwd samenwoont. Als u ongehuwd samenwoont, moet uw partner wel eerst bij ons zijn aangemeld met een notarieel samenlevingscontract. Meer weten? Lees dan de folder Samenwonen.

Bent u bij Unilever Nederland in dienst? Dan is het partnerpensioen in principe 70% van het (Forward) ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Forward pensioen zou opbouwen. Bent u uit dienst gegaan bij Unilever Nederland? Dan krijgt uw partner ook 70%, maar dan van het ouderdomspensioen dat u tot aan uw uitdiensttreding hebt opgebouwd. Wilt u de hoogte van het partnerpensioen weten? Kijk dan in Mijn Pensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is.

Als u overlijdt heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan namelijk één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben óf gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): SVB.nl.

Omdat lang niet iedereen voor een Anw-uitkering in aanmerking komt, biedt Forward een Anw-gat verzekering aan. Meer weten? Lees de folder Anw-gat verzekering.

> Ga terug naar laag 1