Kerncijfers Forward

Hieronder ziet u de kerncijfers van Forward per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2019 2018 2017
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 346,8 244,4 191,7
Pensioenverplichtingen 279,8 186,3 132
Beleidsdekkingsgraad 125% 140% 145%
Actuele dekkingsgraad 124% 131% 145%
 
Aantallen deelnemers
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 2.475 2.417 3.008
Deelnemers met premievrije aanspraken 2.015 1.707 735
Pensioengerechtigden 138 94 72
Totaal 4.628 4.218 3.815