Kerncijfers Forward

Hieronder ziet u de kerncijfers van Forward per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2017 2016 2015
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 191,7 126,5 68
Pensioenverplichtingen 132 88,7 32
Beleidsdekkingsgraad 145% 142% 182%
Actuele dekkingsgraad 145 144% 163%
 
Aantallen deelnemers      
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 3.008 3.178 3.129
Deelnemers met premievrije aanspraken 735 411 149
Pensioengerechtigden 72 42 13
Totaal 3.815 3.631 3.291