Kerncijfers Forward

Hieronder ziet u de kerncijfers van Forward per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2022 2021 2020
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 464 523 453
Pensioenverplichtingen 324 423 392
Beleidsdekkingsgraad 139% 122% 116%
Actuele dekkingsgraad 143% 124% 111%
 
Aantallen deelnemers
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 2.523 2.692 2.450
Deelnemers met premievrije aanspraken 2.731 2.347 2.165
Pensioengerechtigden 286 225 174
Totaal 5.540 5.264 4.789