Kerncijfers Forward

Hieronder ziet u de kerncijfers van Forward per 31 december van 3 voorgaande jaren.
Daarnaast publiceren wij maandelijks de meest recente dekkingsgraden.

Kerncijfers 2020 2019 2018
Vermogenspositie (cijfers in miljoenen euro's)      
Fondsvermogen 453 347 244
Pensioenverplichtingen 392 280 186
Beleidsdekkingsgraad 116% 125% 140%
Actuele dekkingsgraad 111% 124% 131%
 
Aantallen deelnemers
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen 2.450 2.475 2.417
Deelnemers met premievrije aanspraken 2.165 2.015 1.707
Pensioengerechtigden 174 138 94
Totaal 4.789 4.628 4.218