Wijzigen verhouding pensioen

U kunt de verhouding wijzigen tussen het pensioen voor uzelf en het partnerpensioen voor uw partner. Deze keuze maakt u vlak voor uw daadwerkelijke pensionering.

Er kunnen redenen zijn waarom u bij pensionering het partnerpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner. 

Andersom kan ook. Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor een hoger partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. 

Let op: dit is een éénmalige keuze die u pas bij pensionering hoeft te maken! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan uw keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. Kijk voor meer informatie in onze brochure Met Pensioen. De bedragen van het pensioen na gebruikmaking van de diverse ruilmogelijkheden ziet u in onze pensioenplanner.

> Terug naar laag 1