Pensioenspecificatie

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u een pensioenspecificatie. Hierop worden de inhoudingen op uw bruto pensioen vermeld en het uiteindelijke netto-resultaat. U ontvangt alleen een nieuwe specificatie als uw netto pensioen wijzigt.

Eind februari krijgt u een aparte jaaropgave. (Het cumulatieve overzicht in december is vervallen.)

Als u hier een vraag over hebt, kunt u bellen met de PensioenInfolijn, telefoon (010) 439 4473. U kunt ook een e-mail sturen: Pensioen.infolijn@unilever.com.