Trouwen

Als u in Nederland trouwt, hoeft u Forward niet te informeren. Zodra uw huwelijk is ingeschreven bij de gemeente, worden wij hiervan door de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch op de hoogte gebracht en komt uw partner bij uw overlijden in aanmerking voor het partnerpensioen van Forward. Als u in het buitenland trouwt, vragen wij u om de kopie van uw huwelijksakte naar ons op te sturen.

Forward informeert u vervolgens over de hoogte van het partnerpensioen dat bij uw overlijden levenslang aan uw partner wordt uitgekeerd. Dit bedrag staat overigens ook in het pensioenoverzicht dat u ieder jaar van ons ontvangt.