Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen verdelen wij over twee beleggingscategorieën. De groeiportefeuille is bedoeld om extra rendement te halen, met iets meer risico. Met de stabiele rendementsportefeuille nemen wij veel minder risico. Het doel van deze combinatie is om de kans op indexatie zo groot mogelijk te maken. En dat het risico op niet-indexeren of zelfs verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk blijft.

Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2020. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de laatste vier kwartalen per categorie behaalden en waar het  in totaal aan het einde van het jaar op uitkwam.

Het netto rendement staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente- en valutarisico’s.

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille
 

  Verdeling eind 2020 Beleggings-rendement 2020*       Beleggingsrendement per kwartaal
Q1 2021 Q4
2020
Q3 2020
Q2 2020 Q1 2020
Groeiportefeuille
aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed
62% 0,9%   5,4% 7,7% 2,0% 10,6% -16,9%
Stabiele rendementsportefeuille
staats- en bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken, liquide middelen
38% 3,3%   -1,5% 1,1% 1,2% 1,9% -0,9%
Totaal exclusief derivaten 100% 2,0%   2,8% 5,0% 1,6% 6,9% -10,7%
Totaal inclusief derivaten 100% 9,5%   -2,5% 4,9% 1,9% 8,8% -5,8%
* Dit betreft voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, worden voor de zomer in het jaarverslag gepubliceerd.