Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen van circa € 192 miljoen (eind 2017) verdelen wij over 2 beleggingscategorieën. De groeiportefeuille is bedoeld om extra rendement te halen, met iets meer risico. Met de stabiele rendementsportefeuille nemen wij veel minder risico. Het doel van deze combinatie is om de kans op indexatie zo groot mogelijk te maken. En dat het risico op niet-indexeren of zelfs verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk blijft.

Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2017. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de laatste 4 kwartalen per categorie behaalden en waar het in 2017 in totaal op uitkwam.

Het netto rendement staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente- en valutarisico’s.

 

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

  Verdeling eind 2017 Beleggings-rendement 2017   Beleggingsrendementen per kwartaal
  Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Groeiportefeuille
aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed
59,0% 7,5%   -6,38% 1,5% 1,7% -2,0%
Stabiele rendementsportefeuille
staats- en bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken
34% 1,7%   -0,10% 0,4% 0,2% -0,6%
Liquide middelen 7,0% -0,7%          
Totaal exclusief derivaten 100% 5,1%   -3,91% 1,1% 1,1% -1,4%
Totaal inclusief derivaten   2,3%   -2,25% 0,5% 1,4% -1,0%