Geen pensioenopbouw boven fiscale grens

ouderdomspensioen_67

Over het deel van het salaris boven € 137.800 (2024) bouwt u bij Forward geen pensioen op.

Volgens de wet mag u namelijk alleen over uw salaris tot € 137.800 fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Wel kunt u - aIs uw salaris hoger dan die grens is - deelnemen aan een aanvullende netto pensioenspaarregeling. Hebt u een vraag hierover? Stuur dan een e-mail naar: netto.pensioen@unilever.com

 

> Ga terug naar laag 1