Premieverdeling werkgever en werknemer

reglement

U betaalt premie voor uw pensioen. Bij Forward betaalt u per jaar 3% over uw salaris boven het drempelbedrag van € 14.167. Unilever betaalt de rest van de jaarlijks vastgestelde premie; in 2020 is dit 49,2%. De premie die u zelf betaalt, wordt maandelijks ingehouden op uw salaris en vindt u terug op uw loonstrook.

Hoe gaat het betalen van die premie precies? Unilever betaalt elk jaar de totale pensioenpremie voor dat jaar aan Forward. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon; het exacte bedrag staat op uw loonstrook. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

> Terug naar laag 1