Welke onzekerheden zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Dit komt door de volgende onzekerheden:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Forward moet het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Forward heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.

​Informatie over onze financiële situatie (beleidsdekkingsgraad) vindt u hier.

Hieronder leggen wij uit hoe deze (onzekere) factoren invloed op Forward hebben. En dus ook op uw pensioen.

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder
  De stijging van de levensverwachting kan groter zijn dan de stijging waarmee wij rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Forward moet in dat geval meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.
   
 • Een lage rente
  De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Forward ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Forward heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
   
 • Tegenvallende beleggingsrendementen
  De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Forward ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan een verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Meer informatie over het beleggingsbeleid vindt u via het menu hierboven, onder het kopje ‘Beleggen’.

Door deze onzekere factoren loopt u risico’s, die ook in dit Pensioen 1‑2‑3 toegelicht worden.;

> Ga terug naar laag 1