Waardeoverdracht

 

ouderdomspensioen_67

Hebt u hiervóór bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit naar ons overdragen.*

Het overdragen van pensioen naar een andere pensioenuitvoerder heet waardeoverdracht. Hierdoor ontvangt u bij pensionering uw totale pensioen van één pensioenuitvoerder.

Hebt u hiervóór bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan bepaalt de hoogte van dat opgebouwde pensioen per jaar wat er met dat pensioen gebeurt:

Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 595 per jaar?
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar Forward.
Wij raden u aan om in ieder geval een waardeoverdracht aan te vragen. Dit verplicht u tot niets.

U kunt een waardeoverdracht digitaal aanvragen via Mijn Pensioen. Nadat u dit hebt gedaan, vragen wij uw gegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Vervolgens berekenen wij het extra pensioen dat u door de waardeoverdracht kunt krijgen – de waarde van dit pensioen vóór en ná de overdracht is gelijk. Daarvan sturen wij u een opgave. Pas op dat moment maakt u de keuze om uw pensioen wel of niet over te dragen.

Na de waardeoverdracht worden de spelregels van Forward – bijvoorbeeld rondom het verhogen van uw pensioen (indexatie) – ook op dit pensioen van toepassing. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt vooral af van hoe beide pensioenuitvoerders uw pensioen verhogen. Aandachtspunten hierbij zijn:
-   Wat is het indexatiebeleid van beide uitvoerders?
-   In welke mate is dit beleid tot nu toe daadwerkelijk nagekomen?
-   Hoe goed is de financiële positie van beide uitvoerders op dit moment?

Meer informatie over waardeoverdracht leest u in onze folder In dienst.

Wilt u uw pensioen niet meenemen?
Dan blijft uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder staan.

Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of schakel een financieel adviseur in.
 
Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 595 per jaar?
Veel pensioenuitvoerders maken – net als wij – gebruikt van het recht op automatische waardeoverdracht. Uw vorige uitvoerder zorgt er dan voor dat uw pensioen automatisch naar Forward wordt overgedragen.

Na de waardeoverdracht worden de spelregels van Forward – bijvoorbeeld rondom het verhogen van uw pensioen (indexatie) – ook op dit pensioen van toepassing.

 

*   In een enkele situatie kan het voorkomen dat de vorige pensioenuitvoerder niet mee wil werken aan een waardeoverdracht. Dat kan alleen als het om een oude pensioenaanspraak gaat. In de praktijk blijkt waardeoverdracht vanuit het buitenland ook vaak niet mogelijk.
> Terug naar laag 1