Folders

>> Anw-gat verzekering
De Anw-gat verzekering is een aanvulling op de overheidsuitkering voor nabestaanden, de Anw. Als u een partner hebt, kunt u deze verzekering afsluiten om financiële problemen na uw overlijden te voorkomen bij uw nabestaanden.

>> In dienst
Als u in dienst komt bij Unilever Nederland, bent u vanaf dat moment automatisch deelnemer van Forward, de pensioenregeling van Unilever Nederland. In deze folder leest u hoe uw pensioen geregeld is en over drie zaken die u mogelijk nu al moet regelen.

>> Uit dienst
Tijdens de periode dat u bij Unilever Nederland werkt, bouwt u pensioen op. Als u bij Unilever Nederland uit dienst gaat, stopt de opbouw van dit pensioen. In deze folder leest u wat er met uw pensioen gebeurt als u dit bij ons laat staan of als u het overdraagt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

>> Samenwonen
Hoe zorgt u ervoor dat uw ongehuwde partner in aanmerking komt voor een partnerpensioen als u overlijdt?

>> Met Pensioen
In deze folder leest u welke keuzes u hebt als u met pensioen gaat. Verder informeren wij u over een aantal andere zaken, zoals hoe u uw pensioen kunt aanvragen, de AOW en ons indexatiebeleid.

>> Einde relatie
Als uw relatie eindigt, kan dat behoorlijke gevolgen hebben voor uw pensioen. In deze folder leest u wat deze gevolgen kunnen zijn, en wat u eventueel moet doen.

>> Arbeidsongeschikt
Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit gevolgen voor uw inkomen en de opbouw van uw pensioen. In deze folder leest u wat er voor u geregeld is.