Niet altijd aanvulling op WIA-uitkering

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Wordt u arbeidsongeschikt én is uw salaris lager dan € 69.613? Dan ontvangt u geen aanvullend pensioen op uw WIA-uitkering van ons.

De overheid zorgt in geval van langdurige ziekte voor een arbeids-ongeschiktheidsuitkering. Dat gaat via de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA-uitkering is 70 of 75% van het salaris, waarbij het salaris is gemaximeerd op € 71.629. Tot aan dat salaris bent u dus gedekt. Voor het deel van het salaris boven die grens, krijgt u van de overheid niets. Daarom hebben Unilever en vakbonden afspraken gemaakt over een aanvullend pensioen van 70% van het salaris boven een bepaalde grens. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) voorkomt een forse terugval in inkomen vanwege arbeidsongeschiktheid.

De grens die wij hierbij hanteren wijkt iets af van de genoemde ‘WIA-grens’. Dit komt doordat onze grens meestijgt met de cao-lonen bij Unilever en niet met de hoogte van de WIA zelf. Dit pakt momenteel gunstiger uit: over het salarisdeel tussen € 69.613 en € 71.629 krijgt betrokkene dan namelijk twee keer een vervangend inkomen.

Een voorbeeld:
Stel een deelnemer heeft een salaris van € 80.000 en wordt volledig arbeidsongeschikt zonder kans op herstel. Hij ontvangt dan:

Een WIA-uitkering van: 75% van 71.629 =
Een AOP van ons van:  70% van (80.000 -/- 69.613) =
Totaal bruto per jaar 
  € 53.722
€   7.271
€ 60.993

De situatie bij arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld. In onze folder Arbeidsongeschikt gaan wij hier dieper op in.

Word u arbeidsongeschikt? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de gevolgen die langdurige ziekte of invaliditeit voor u kan hebben. U kunt ons bereiken door de PensioenInfolijn te bellen via (010) 439 4473 of een e-mail te sturen naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.

> Ga terug naar laag 1