Niet altijd aanvulling op WIA-uitkering

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Wordt u arbeidsongeschikt én is uw salaris lager dan € 59.363? Dan ontvangt u geen aanvullend pensioen op uw WIA-uitkering van ons.

De overheid zorgt in geval van langdurige ziekte voor een arbeids-ongeschiktheidsuitkering. Dat gaat via de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA-uitkering is 70 of 75% van het salaris, daarbij is het salaris gemaximeerd op € 58.307. Tot aan dat salaris bent u dus gedekt. Voor het deel van het salaris boven die grens, krijgt u van de overheid niets. Daarom hebben Unilever en vakbonden afspraken gemaakt over een aanvullend pensioen. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen voorkomt een forse terugval in inkomen vanwege arbeidsongeschiktheid. Wij betalen dit aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen over het deel van uw salaris boven € 59.363. Als uw salaris onder € 59.363 uitkomt, is dat niet voor u van toepassing.
Deze grens verschilt dus iets van de hiervoor genoemde 'WIA-grens'. Dit komt omdat onze grens meestijgt met de CAO-lonen bij Unilever en die grens is harder gestegen dan de WIA(-grens).

De situatie bij arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld. In onze folder Arbeidsongeschikt gaan wij hier dieper op in.
Word u arbeidsongeschikt? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de gevolgen die langdurige ziekte of invaliditeit voor u kan hebben. U kunt ons bereiken door de PensioenInfolijn te bellen via (010) 439 4473 of een e-mail te sturen naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.

> Ga terug naar laag 1