Hoe bouwt u pensioen op?

ouderdomspensioen_67

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op SVB.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Forward. U bouwt dit pensioen op via Unilever. Hierover gaat dit Pensioen 1‑2‑3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. 

> Lees meer

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt en vanaf uw pensioendatum levenslang ontvangt, is de optelsom van al die stukjes. Voor deze pensioenopbouw wordt jaarlijks premie betaald. Als deze beschikbare premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u dat jaar minder pensioen op. Bij Forward is de kans hierop klein. We noemen dit een collectieve beschikbare premieregeling (Engelse afkorting: CDC).

> Lees meer

arbeidsongeschiktheidspensioen

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Over
€ 17.545 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit drempelbedrag houdt verband met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over het brutosalaris boven het drempelbedrag streven wij naar een pensioenopbouw van 1,875% per jaar. Zo kunt u in 40 jaar een pensioen opbouwen van 75% van uw gemiddelde salaris.

> Lees meer

reglement

U betaalt premie voor uw pensioen. Bij Forward betaalt u per jaar 3% over uw salaris boven het drempelbedrag van € 17.545. Unilever betaalt de rest van de vastgestelde premie, namelijk 33% boven het drempelbedrag. De premie die u zelf betaalt, wordt maandelijks ingehouden op uw salaris en vindt u terug op uw loonstrook.

> Lees meer

> Terug naar hoofdonderwerpen Pensioen 1-2-3