CDC: uitleg en risico's

U bent in dienst bij Unilever Nederland. Hierdoor neemt u automatisch deel aan de pensioenregeling van Unilever, die wordt uitgevoerd door Forward.

Uw pensioenregeling bij Forward is een zogenoemde CDC-regeling. CDC is de Engelse afkorting voor Collectieve Beschikbare Premieregeling (Collective Defined Contribution). Hieronder leggen wij kort uit wat dit betekent.

Wat is CDC?
De Engelse afkorting ‘CDC’ (Collective Defined Contribution) staat in het Nederlands voor ‘collectieve beschikbare premieregeling’. Dit geeft goed weer wat zo’n pensioenregeling inhoudt. Unilever betaalt ieder jaar een bepaald bedrag aan Forward. Dat is de ‘beschikbare premie’ voor de opbouw van de pensioenen van alle medewerkers, het ‘collectief’. De hoogte van de premie wordt ieder jaar vooraf vastgesteld volgens een vaste rekenmethode.

Het bedrag dat Unilever naar Forward overmaakt is normaal gesproken genoeg voor de opbouw van het pensioen waar wij voor u naar streven. Dat is voor iedere Unilever-medewerker een bepaald bedrag per jaar, afhankelijk van het salaris. Bij elkaar bepalen alle stukjes opbouw - van ieder jaar - tezamen het totale pensioen dat u na uw pensionering levenslang ontvangt. Uw totale pensioen is dus gerelateerd aan het gemiddelde salaris dat u bij Unilever verdient. Dat maakt dat de pensioenregeling van Forward neerkomt op een zogenoemde middelloonregeling.

CDC is een collectieve regeling, dus u deelt de risico’s met al uw Unilever Nederland-collega’s. Dat is anders dan bij een ‘gewone’ (niet-collectieve) DC-regeling waarbij u als individu een eigen pensioenpot hebt en daarover zelf alle risico’s loopt.
 
Wat zijn de risico´s?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Dat komt door de volgende onzekerheden:
Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Hierdoor moet Forward het pensioen langer uitbetalen.

Een lage rente maakt pensioen duurder
Hierdoor heeft Forward meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen
Hierdoor neemt het vermogen van Forward minder toe dan nodig is.
 
Het gevolg is dat u de volgende risico’s loopt:

Geen jaarlijkse verhoging van uw pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen, omdat de prijzen doorgaans ook elk jaar stijgen; zo’n verhoging van uw pensioen heet indexatie. Ons doel is een indexatie die gelijk is aan de stijging van de CAO-lonen bij Unilever. Indexatie is alleen mogelijk als Forward hier voldoende geld voor heeft. Als er onvoldoende geld is, kunnen wij uw pensioen niet verhogen.

Verlaging van uw opgebouwde pensioen
Als onze dekkingsgraad te laag wordt, ontvangen wij niets van Unilever. Er kan dan een situatie ontstaan waarin Forward zo weinig geld heeft dat wij uw totale opgebouwde pensioen moeten verlagen. Wij doen dit alleen in het uiterste geval.

Verlaging van uw pensioenopbouw in een jaar
Als achteraf blijkt dat de door Unilever betaalde premie onvoldoende is om de jaarlijks nagestreefde pensioenopbouw waar te maken, moet de opbouw van dat jaar verlaagd worden. Unilever maakt dan namelijk géén extra geld naar ons over.
De kans hierop is bij Forward klein, omdat wij de premie ieder jaar opnieuw vaststellen. Bij sommige pensioenfondsen wordt dat om de vijf jaar gedaan, waardoor de kans op onaangename verrassingen groter is. 

Hoe werkt uw CDC-regeling in het kort?
 • Unilever betaalt jaarlijks een vastgestelde premie aan Forward. U betaalt zelf een deel hiervan; dit wordt maandelijks ingehouden op uw salaris.
   
 • Het salaris dat u bij Unilever verdient is de basis van uw pensioenopbouw. Over een deel van uw salaris bouwt u géén pensioen op. Dat deel heet de franchise. Hiervoor in de plaats ontvangt u straks AOW van de overheid. Uw salaris min de franchise = uw pensioengrondslag.
   
 • Ons doel is dat u per jaar 1,875% van de pensioengrondslag aan pensioen opbouwt. Zo kunt u in 40 jaar een pensioen opbouwen van 75% van uw gemiddelde salaris.
   
 • Uw opgebouwde pensioen wordt in de loop van de tijd minder waard door inflatie. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de verhoging van uw pensioen. Zo’n verhoging noemen we indexatie. Wij streven ernaar om uw pensioen te verhogen met de CAO-loonstijging.
   
 • Een jaarlijkse indexatie is niet zeker, maar afhankelijk van de financiële positie van Forward.
   
 • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het risico bestaat dat wij de pensioenopbouw in een jaar niet kunnen waarmaken en moeten verlagen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat wij uw totale opgebouwde pensioen moeten verlagen. Deze risico’s liggen bij u als medewerker. 

Meer weten? Ga dan naar Pensioen 1-2-3.