Fondsdocumenten

>> Pensioenreglement Kring Forward versie 1 juli 2023
In dit pensioenreglement staat tot beschreven hoe uw pensioenregeling werkt. Dit reglement is van kracht geworden op 1 april 2015, toen het pensioenfonds Forward is opgericht.

Meer toegankelijke informatie over uw pensioenregeling vindt u in onze folders en in Pensioen 1-2-3. Daar staat uw regeling vereenvoudigd omschreven. Bij een verschil van mening baseren wij ons echter altijd op de tekst in het reglement.

>> Uitvoeringsovereenkomst
Hierin staan afspraken tussen Unilever Nederland en het Unilever Pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioenregeling. U leest in dit document onder meer hoe de premie berekend wordt en wanneer wij uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. 

>> Financieel crisisplan
In dit financieel crisisplan worden maatregelen beschreven die Forward op korte termijn kan inzetten als de dekkingsgraad (de graadmeter voor onze financiële positie) een kritisch niveau benadert of zich daar in bevindt.

>> Statuten

>> Beloningsbeleid

>> Diversiteits- en opvolgingsbeleid