Formulieren

Hieronder vindt u de formulieren die u gebruikt als u bepaalde keuzes aan ons wilt doorgeven. Bijvoorbeeld de keuzes die u maakt als u met pensioen gaat. Maar u kunt ook de partner met wie u ongehuwd samenwoont via één van de formulieren bij ons aanmelden. Zo zorgt u ervoor dat hij/zij in aanmerking komt voor een partnerpensioen in het geval u onverhoopt overlijdt.
 
Voor alle formulieren geldt dat u deze voorzien van uw handtekening aan ons op moet sturen. Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met de Pensioen Infolijn (010) 439 4473 of stuur een e-mail naar Pensioen.Infolijn@unilever.com.
Wilt u een correspondentieadres doorgeven? Dat kan alleen schriftelijk met een handtekening van de deelnemer of van de bewindvoerder. In geval van een bewindvoerder is ook een kopie van de beschikking vereist.

>> Aanmelding voor partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden
Woont u ongehuwd samen en hebt u uw partnerschap niet bij de gemeente laten registreren? Meld uw partner dan bij ons aan. Alleen dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Lees meer in de folder Samenwonen. Update januari 2017.

>> Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen bij einde relatie
Formulier om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen in geval uw relatie eindigt. Lees meer hierover in de folder Einde Relatie. Update januari 2017.

>> Pensioenbetaalinformatie
Met dit formulier geeft u bij pensionering de gegevens door die nodig zijn om uw pensioen correct te kunnen betalen. Ook kunt u dit gebruiken om een wijziging in uw bankgegevens door te geven. Dit formulier is alleen geldig als u in Nederland woont. Update september 2017.

>> Pensioenkeuzeformulier
Met dit formulier geeft u uw pensioenkeuzes aan ons door. Dit formulier kunt u ook via de pensioenplanner uitdraaien. Uiterlijk drie maanden voordat u met pensioen gaat, moeten wij uw keuzeformulier hebben ontvangen. Update september 2017.

>> Formulier verklaring bij vervroegde pensionering
Dit formulier hebt u nodig als u meer dan 5 jaar voor de ingang van uw AOW met pensioen wilt. Update november 2017.

>> Formulier loonheffingskorting
Met dit formulier geeft u aan of u wilt dat wij de loonheffingskorting op uw Forward-pensioen toepassen. Update januari 2017.

>> Aanvraagformulier waardeoverdracht
Als u eerder pensioen hebt opgebouwd bij een of meer werkgevers, dan kunt u dit pensioen overdragen naar Forward. U vraagt zo'n waardeoverdracht aan met dit formulier. Update mei 2017.

>> Formulier Anw-gat verzekering
De Anw-gat verzekering is een aanvulling op de overheidsuitkering voor nabestaanden, de Anw. Als u een partner hebt, kunt u deze verzekering afsluiten om financiële problemen na uw overlijden te voorkomen bij uw nabestaanden. Update mei 2017.