Formulieren

Wilt u een correspondentieadres doorgeven of wijzigen?
Dat regelt u eenvoudig via Mijn Pensioen (uw persoonlijke digitale omgeving).
Hebt u geen DigiD om in te loggen? Dan is een brief met handtekening van de deelnemer of van de bewindvoerder nodig. In geval van een bewindvoerder is ook een kopie van de beschikking vereist.
 

Let op: om een van onderstaande formulieren digitaal te ondertekenen, moet u het formulier éérst op uw computer opslaan.

>> Aanmelding ongehuwd samenwonende voor partnerpensioen (aanmelden ook mogelijk via Mijn Pensioen)
Woont u ongehuwd samen en hebt u uw partnerschap niet bij de gemeente laten registreren? Meld uw partner dan bij ons aan. Alleen dan komt hij/zij in aanmerking voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Lees meer in de folder Samenwonen. Laatste update: september 2020

>> Aanvraagformulier waardeoverdracht (aanvragen ook mogelijk via Mijn Pensioen)
Als u eerder pensioen hebt opgebouwd bij een of meer werkgevers, dan kunt u dit pensioen overdragen naar Forward. Laatste update: juni 2022

>> Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen bij einde relatie
Formulier om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen in geval uw relatie eindigt. Lees meer hierover in de folder Einde Relatie. Laatste update: januari 2017

>> Instemming partner 
Formulier waarmee de partner van een deelnemers verklaart kennis te hebben genomen van de pensioenkeuzes van de deelnemer en daarmee in te stemmen. Laatste update: december 2020

>> Anw-gat verzekering
Deze verzekering is een aanvulling op de overheidsuitkering voor nabestaanden, de Anw. Als u een partner hebt, kunt u deze verzekering afsluiten om financiële problemen voor uw nabestaanden na uw overlijden te voorkomen. Laatste update: september 2020

>> Levensbewijs
Bent u met pensioen en woont u in het buitenland? Dan hebben wij elk jaar een levensbewijs van u nodig. Dit formulier laat u invullen door een bevoegde autoriteit (plaatselijke overheid, notaris of arts). Laatste update: september 2020

>> Loonheffingskorting
U kunt (als u in Nederland woont) ervoor kiezen de loonheffingskorting op uw pensioen te laten toepassen. Laatste update: september 2020

>> Machtiging UWV
Verzoek aan het UWV om een WAO/WIA-uitkering door het Unilever Pensioenfonds samen met het pensioen te laten uitbetalen. Laatste udate: september 2020

>> Pensioenbetaalinformatie
Met dit formulier geeft u bij ingang van uw pensioen de gegevens door die nodig zijn om uw pensioen correct te kunnen betalen. Voor een wijziging in uw bankgegevens gebruikt u ook dit formulier, of u regelt het via Mijn PensioenLaatste update: maart 2021

>> Verklaring bij vervroegde pensionering
Dit formulier vult u in als u meer dan 10 jaar voor ingang van uw AOW met pensioen wilt. Laatste update: september 2023

>> Informatie VUG en COGU
Met dit formulier kunt u bij pensionering bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan de VUG en de COGU. Laatste update: september 2020

>> Informatie Stichting Steun bij Ziekte
Informatie over de collectieve zorgverzekering voor Unilever-gepensioneerden. Laatste update: juli 2021