Formulieren

Onderstaande formulieren kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een keuze aan ons door te geven.
Let op: om digitaal te ondertekenen moet u een formulier eerst op uw computer opslaan.

Wilt u een correspondentieadres doorgeven? Dat kan alleen schriftelijk met een handtekening van de deelnemer of van de bewindvoerder. In geval van een bewindvoerder is ook een kopie van de beschikking vereist.

>> Aanmelding ongehuwd samenwonende voor partnerpensioen
Woont u ongehuwd samen en hebt u uw partnerschap niet bij de gemeente laten registreren? Meld uw partner dan bij ons aan. Alleen dan komt hij/zij in aanmerking voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Lees meer in de folder 'Samenwonen'. Update september 2020

>> Aanvraagformulier waardeoverdracht
Als u eerder pensioen hebt opgebouwd bij een of meer werkgevers, dan kunt u dit pensioen overdragen naar Forward. Update juni 2022

>> Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen bij einde relatie
Formulier om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen in geval uw relatie eindigt. Lees meer hierover in de folder 'Einde Relatie'. Update januari 2017

>> Instemming partner 
Formulier waarmee de partner van een deelnemers verklaart kennis te hebben genomen van de pensioenkeuzes van de deelnemer en daarmee in te stemmen. Laatste update: december 2020

>> Anw-gat verzekering
Deze verzekering is een aanvulling op de overheidsuitkering voor nabestaanden, de Anw. Als u een partner hebt, kunt u deze verzekering afsluiten om financiële problemen voor uw nabestaanden na uw overlijden te voorkomen. Update september 2020

>> Levensbewijs
Bent u met pensioen en woont u in het buitenland? Dan hebben wij elk jaar een levensbewijs van u nodig. Dit formulier laat u invullen door een bevoegde autoriteit (plaatselijke overheid, notaris of arts). Update september 2020

>> Loonheffingskorting
U kunt ervoor kiezen de loonheffingskorting op uw pensioen te laten toepassen. Update: september 2020

>> Machtiging UWV
Verzoek aan het UWV om een WAO/WIA-uitkering door het Unilever Pensioenfonds samen met het pensioen te laten uitbetalen. Update: september 2020

>> Pensioenbetaalinformatie
Met dit formulier geeft u bij pensionering de gegevens door die nodig zijn om uw pensioen correct te kunnen betalen. Ook kunt u dit gebruiken om een wijziging in uw bankgegevens door te geven. Update: maart 2021

>> Pensioenkeuzeformulier
Met dit formulier geeft u uw pensioenkeuzes aan ons door. Dit formulier kunt u ook via de pensioenplanner uitdraaien. Uiterlijk drie maanden voordat u met pensioen gaat, moeten wij uw keuzeformulier hebben ontvangen. Update: september 2017

>> Verklaring bij vervroegde pensionering
Dit formulier vult u in als u meer dan 5 jaar voor ingang van uw AOW met pensioen wilt. Update: september 2020

>> Informatie VUG en COGU
Met dit formulier kunt u bij pensionering bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens aan de VUG en de COGU. Update: september 2020

>> Informatie Stichting Steun bij Ziekte
Informatie over de collectieve zorgverzekering voor Unilever-gepensioneerden. Update: juli 2021