CDC-regeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt en vanaf uw pensioendatum levenslang krijgt, is de optelsom van al die stukjes. Voor deze pensioenopbouw wordt jaarlijks premie betaald. Als deze beschikbare premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u dat jaar minder pensioen op. Bij Forward is de kans hierop klein.

We noemen dit een collectieve beschikbare premieregeling (Engelse afkorting: CDC).​ 

De CDC-regeling bij Forward is een collectieve pensioenregeling; u deelt de risico’s met al uw collega’s van Unilever Nederland. Dat is anders dan bij een ‘gewone’ beschikbare premieregeling waarbij u als individu een persoonlijke pensioenpot hebt, en daarover zelf alle risico’s loopt.

In het CDC-reglement kunt u precies lezen wat deze regeling inhoudt.

> Terug naar laag 1