3 pijlers

ouderdomspensioen_67

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op SVB.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Forward. U bouwt dit pensioen op via Unilever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. 

 

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Op dit moment geldt voor iedereen die geboren is op of na 1 januari 1961 een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. 

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen, uw persoonlijke AOW-leeftijd en voor verdere informatie over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond? Dan kan uw AOW lager uitvallen. 

 

B: Pensioen bij Forward
De hoogte van uw Forward-pensioen vindt u in onze pensioenplanner en op het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Forward. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd en het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij Forward blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw (eventuele) partner en kinderen als u onverhoopt komt te overlijden.

Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd in de banen die u hebt gehad. 

 

C: Pensioen dat u zelf regelt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Unilever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.  

> Terug naar laag 1