Nieuwsoverzicht

22 november 2018
Pensioenen gepensioneerden stijgen met 1,68%

Eerder deze maand heeft het bestuur van het Unilever APF een besluit genomen over de verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers (oud medewerkers) van Progress en Forward. Besloten is om al deze pensioenen op 1 januari 2019 te verhogen met 1,68%.

21 november 2018
Pensioenverhoging werknemers waarschijnlijk 4,97%

De hoogte van de indexatie (verhoging van de pensioenen) van werknemers wordt gebaseerd op de stijging van de CAO-lonen bij Unilever Nederland in het voorgaande jaar. De hoogte van de indexatie per 1 januari 2019 is dus afhankelijk van de totale loonstijging in 2018. Naar alle waarschijnlijkheid komt deze uit op 4,97%. Door de gezonde financiële positie van zowel Progress als Forward, kunnen de pensioenen met dit percentage worden verhoogd.

20 november 2018
Dekkingsgraden dalen

In oktober zijn de actuele dekkingsgraden van Progress en Forward flink gedaald, respectievelijk van 141 naar 137% en van 141 naar 136%. Belangrijkste oorzaak hiervan is een daling van de beurskoersen, maar ook de gedaalde rente speelde een rol.

19 november 2018
Nieuwe samenstelling VO Forward

De zittingstermijn van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Forward loopt eind dit jaar af. In het VO is (naast vertegenwoordiging van de werkgever) plek voor 4 deelnemers. Er meldden zich exact 4 kandidaten voor de nieuwe termijn, waardoor verkiezingen niet nodig waren. 

22 oktober 2018
Eind oktober volgende deadline nieuw pensioenstelsel

In onze papieren nieuwsbrief van september hielden wij er rekening mee dat rond Prinsjesdag nieuws te melden zou zijn over het nieuwe pensioenstelsel. Vermoed werd dat sociale partners (werkgevers en werknemers) tot een akkoord zouden komen en daarbij was de hoop dat het kabinet geld zou vrijmaken voor het bevriezen van de AOW-leeftijd. Het bleef echter stil.