Nieuwsoverzicht

5 februari 2019
Nieuw pensioenstelsel: kabinet gaat zelf aan de slag

Eind vorig jaar slaagden het kabinet en sociale partners er niet in om tot een akkoord te komen over de hervorming van het pensioenstelsel. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken op 1 februari aangegeven hoe hij alsnog tot de gewenste hervorming wil komen.

4 februari 2019
Interview Frans Prins

Frans Prins (1956) is op 1 januari 2019 gestart als de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Unilever APF. We vragen hem welke kennis hij meeneemt, welke uitdagingen hij ziet en wat zijn eerste indruk is.

1 februari 2019
Financiële positie eind 2018

De actuele dekkingsgraad van Forward is in het vierde kwartaal van 2018 met 10%-punt gedaald naar 131%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde ook, met 3%-punt naar 140%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2018. De genoemde cijfers zijn voorlopige eindejaarcijfers. Naar verwachting zullen er nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Over enkele maanden worden de definitieve cijfers over 2018 gepubliceerd in het jaarverslag.

17 december 2018
Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt Frans Prins – onder voorbehoud van toetsing door DNB – onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Unilever APF. Hij volgt Ruud Hommes op.
Frans heeft jarenlange ervaring in de pensioenwereld. Hij was onder meer directeur bij verschillende pensioenfondsen en koepelorganisaties. Momenteel is Frans (onder meer) voorzitter van de Raad van Toezicht van Personeelspensioenfonds APG, voorzitter van het Norit pensioenfonds (in liquidatie) en adviseur van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.

22 november 2018
Pensioenen gepensioneerden stijgen met 1,68%

Eerder deze maand heeft het bestuur van het Unilever APF een besluit genomen over de verhoging van de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers (oud medewerkers) van Progress en Forward. Besloten is om al deze pensioenen op 1 januari 2019 te verhogen met 1,68%.