Nieuwsoverzicht

30 augustus 2021
Lagere premie – dekkingsgraden met terugwerkende kracht verlaagd
3 augustus 2021
Nederlander steeds later met pensioen

Zowel landelijk als bij Unilever is de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan de laatste jaren gestegen. Wel stopt men gemiddeld nog steeds vóór het bereiken van de AOW-leeftijd met werken.

26 juli 2021
Financiële situatie Forward tweede kwartaal 2021

Het herstel van de financiële situatie dat eind 2020 begon, zette dankzij een rendement van 3,2% ook in het tweede kwartaal van 2021 door. Dit komt tot uiting in zowel de actuele dekkingsgraad, als in de beleidsdekkingsgraad van Forward. 

4 mei 2021
Nieuwe cao heeft gevolgen voor Forward-pensioen

In april is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de periode van oktober 2020 tot en met maart 2022. Een belangrijke afspraak daarin is dat Unilever Nederland structureel minder pensioenpremie gaat betalen aan Forward.  

4 mei 2021
Financiële situatie Forward eerste kwartaal 2021

Nadat in het laatste kwartaal van 2020 het herstel van de actuele dekkingsgraad werd ingezet, verbeterde in het eerste kwartaal van 2021 ook de beleidsdekkingsgraad van Forward.