Nieuwsoverzicht

26 januari 2023
Financiële situatie Forward eind 2022

Ondanks een daling van de actuele dekkingsgraad in het laatste kwartaal ontwikkelde de financiële situatie van Forward zich over heel 2022 positief. De actuele dekkingsgraad ging in totaal met 20%-punt omhoog en eindigde afgelopen jaar op 144%. Dit is te danken aan de verveelvoudiging van de rente.

25 januari 2023
Langer doorwerken de norm, maar niet ná AOW-leeftijd

Het aantal zestigers dat in Nederland nog in loondienst werkt, is de afgelopen 20 jaar spectaculair gestegen. Het aantal van hen dat doorwerkt na het bereiken van de pensioenleeftijd blijft echter laag.

24 januari 2023
Tweede Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Op de valreep van 2022 is de Wet toekomst pensioenen aangenomen in de Tweede Kamer. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Wanneer alles goed verloopt, kan de nieuwe wet op 1 juli aanstaande ingaan.

25 november 2022
AOW-leeftijd stijgt in 2028 met drie maanden

Onlangs heeft het CBS de jaarlijkse prognose van de levensverwachting gepubliceerd. Hieruit volgt dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog gaat, naar 67 jaar en 3 maanden. Voor iedereen die is geboren vóór 1 oktober 1961 staat de AOW-leeftijd hiermee vast.

24 november 2022
Resultaten impact-beleggingen 2021

Bij ál onze beleggingen houden wij rekening met duurzaamheid. Met een klein deel van het belegd vermogen van Progress en Forward gaan we echter nog een stapje verder: dat wenden we sinds 2018 aan voor zogenoemde ‘impact-beleggingen’.