Bestuur

Het Unilever APF wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die (eind)verantwoordelijk is voor het bestuur van de Stichting Unilever APF en de afzonderlijke Collectiviteitkringen Forward en Progress. Het bestuur heeft sinds 1 april 2016 de vorm van een one-tier-board (zie de illustratie hieronder). Dat betekent dat het bestuur zowel niet-uitvoerende als uitvoerende bestuursleden kent. Samen nemen zij de belangrijke beleidsbeslissingen. De niet-uitvoerende leden hebben ook een toezichthoudende rol. De uitvoerende leden brengen hun expertise in.

Het bestuur bestaat uit 12 personen, met onderstaande verdeling. Onderaan 'Huidige samenstelling bestuur Unilever APF’ leest u meer over de verantwoordelijkheden van het bestuur.

 

Huidige samenstelling Bestuur Unilever APF

Frans Prins

Frans Prins

Onafhankelijk en Extern Voorzitter

 

 

Werkgeversleden

Vacature

 

 

Vacature

 

Herwin Post

Finance Director Controlling Europe

 

Jeroen Delsink

Reward Business Partner
Benelux & Nordics

Werknemersleden

Frans van de Veen

Pensioenbestuurder CNv Vakmensen

 

Kristian Vleugels

Supply Chain Finance Lead
​Tea Company

 

Vertegenwoordigers gepensioneerden

Rob Zoon

Eerder werkzaam als Executive Director bij Lever Brothers Pakistan

 

Theo Rutten

Eerder werkzaam als Director Tea bij Unilever Foods Australasia

Uitvoerende bestuursleden

Hedda Renooij

Algemeen Directeur  

 

Willy Westerborg

Directeur Finance & Risk

Jeannelle Kooman

Directeur Pensioenen

 

Verantwoordelijkheden

Uitgangspunt van het pensioenfondsbestuur van het Unilever APF is de volgende verdeling:

  • Niet-uitvoerende bestuurders (NUB’s) houden toezicht;
  • De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de visie en de strategie van het Unilever APF en de daaruit voortvloeiende kernbesluiten;
  • Uitvoerend Bestuurders (UB’s) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategische beleid, het overige beleid, de operationele gang van zaken binnen het Unilever APF en de daaraan gerelateerde besluiten.


Er zijn drie bestuurscommissies​.