Indexatie medewerkers

Forward, kring van het Unilever APF, streeft ernaar de opgebouwde pensioenen van medewerkers ieder jaar op 1 januari te verhogen op basis van de CAO-loonstijging bij Unilever Nederland. Deze verhoging is alleen mogelijk als Forward hier voldoende geld voor heeft: de dekkingsgraad moet hoog genoeg zijn. Forward kan uw pensioen ook verlágen. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval.

Meer inzicht wanneer een indexatie mogelijk is, krijgt u via de pagina over de dekkingsgraad. Daar is ook te lezen wanneer wij het opgebouwde pensioen moeten verlagen.

Indexaties in het verleden

1 januari van het jaar Indexatie Doelstelling (CAO-loonstijging) Stijging prijzen
2021 2,75% 3,27% 0,98%
2020 0,00%* 0,00% 2,72%
2019 4,97% 4,97% 1,98%
2018 0,00%* 0,00% 1,25%
2017 3,43% 3,43% 0,98%
2016 2,15% 2,15% 0,75%
* Op 1 januari 2018 en 1 januari 2020 werd er geen indexatie toegekend. In 2017 en 2019 was er namelijk geen cao-loonstijging.