Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Bent u langdurig ziek? Dat is geen prettige situatie. Unilever en Forward hebben een aantal voorzieningen afgesproken bij arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, zodat u weet wat arbeidsongeschiktheid voor (de hoogte van) uw pensioen betekent. 
In onze folder Arbeidsongeschikt gaan wij hier dieper op in. 

Een situatie als deze is complex. Wij raden u aan om in een voorkomend geval contact op te nemen met onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473 of e-mail naar pensioen.infolijn@unilever.com.

> Terug naar laag 1