Interview Frans van de Veen

Interview Frans van de Veen, niet-uitvoerend bestuurslid:

 

“Wat heb je over 20 jaar aan een goed pensioen als het milieu naar de knoppen is?” 

Sinds 1 november 2019 is Frans van de Veen (1965) werknemerslid in het Bestuur van het Unilever Pensioenfonds. In deze uitzonderlijke tijd, waarin hij het gelukkig goed maakt, spreken wij hem over de huidige situatie en hoe hij zijn eerste maanden ervaren heeft. Frans sluit af met een belangrijke oproep voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden.

Het leven ziet er door het coronavirus voor velen heel anders uit. Maar het besturen van het fonds, gaat dat “gewoon” door?

Niet gewoon, maar het gaat wel door. Wij vergaderen digitaal en worden wekelijks bijgepraat. We zien dat alle processen goed blijven draaien. Wel heeft het vermogen een klap gekregen en zijn de dekkingsgraden gedaald. Toch staat zowel Progress als Forward er vergeleken met veel andere fondsen nog steeds goed voor, ondanks dat Forward nu een herstelplan moet opstellen. Maar wat er op de lange termijn gebeurt met beleggingen en de economie, daar is op dit moment natuurlijk nog niets met zekerheid over te zeggen.

Je zit namens CNV in het bestuur. Hoe werkt dat precies?

Ik werk voor CNV Vakmensen, de CNV-bond voor werknemers in de private sector. Ik focus me daar sinds 2014 steeds meer op pensioenen en sinds vorig jaar werk ik uitsluitend als pensioenfondsbestuurder en coördinator van de pensioenafdeling van de bond. In die laatste rol krijg ik veel mee van hoe het er bij de Nederlandse pensioenfondsen aan toegaat.
Op voordracht van de vakbonden FNV, De Unie en CNV bekleed ik bij het Unilever-pensioenfonds een werknemerszetel. Er zijn ook zetels voor de werkgever en voor gepensioneerden, maar je zit daar voor iedereen. Ik doe dus niet aan belangenbehartiging van alleen de werknemers. Dat wordt van elk bestuurslid verwacht: we moeten álle belangen evenwichtig afwegen. En dat gaat goed binnen ons fonds, daar blijven we scherp op.

Wat is je deze eerste maanden opgevallen, als je het vergelijkt met de andere fondsen waar je in het bestuur zit?

Het Unilever Pensioenfonds kent één werkgever. Ik ben op dit moment ook bestuurslid bij het pensioenfonds voor de slagers en het fonds voor de vleesverwerkende industrie (VLEP, waar tegenwoordig ook Unox onder valt). Dat zijn fondsen voor een hele sector, met veel werkgevers. Bij Unilever valt op hoe belangrijk de werkgever voor een goede pensioenregeling is en dat zo’n directe relatie tussen onderneming en fonds voordelen heeft. Unilever voelt zich verantwoordelijk en vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zo neemt Unilever bijvoorbeeld het overgrote deel van de kosten op zich; het is zowel een zakelijk als een sociaal bedrijf.

Hoe ben je eigenlijk bij ons fonds terecht gekomen?

In het verleden kwam ik al veel bij Unilever over de vloer. Van 2006 tot 2016 was ik hier namelijk vakbondsbestuurder namens het CNV, dus ik ken Unilever van binnenuit. Bij het ontstaan van Forward in 2015 bijvoorbeeld zat ik aan de onderhandelingstafel. Dat heeft zijn voordelen in mijn huidige functie: ik weet welke afwegingen toen zijn gemaakt en ben bekend met de Unilever-cultuur.

Wat is jouw specialisme binnen het bestuur?

Ik houd me onder andere bezig met Audit (kort gezegd: check op de processen en betrouwbaarheid van de cijfers) en Risk (alle soorten risico’s die bij een pensioenfonds aan de orde komen). Op die vlakken denk ik mee vanuit mijn kennis en ervaring en kijk ik met een bril van buiten naar binnen. Ook volg ik momenteel een opleiding voor banken en verzekeraars op het gebied van Risico, aan de Universiteit van Amsterdam. Die opleiding is nu ook opengesteld voor pensioenfondsen.
Verder vind ik maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Zo zit ik via CNV in een werkgroep van het IMVB-convenant*. Aan de hand van onder andere een casus in Peru over de verbetering van werkomstandigheden van subcontractors in de mijnbouw, onderzoeken we hoe we als pensioenfondsen onze invloed positief kunnen inzetten.

Als je niet aan het werk bent, wat doe je dan graag?

Ik houd van kamperen en wandelen in de bergen. Dit jaar denk ik niet dat we de grens over kunnen en wordt het waarschijnlijk kamperen in Nederland. Wel hebben we voor het najaar een huisje in Wales gereserveerd. Daar studeert mijn dochter een tijdje, al is zij nu noodgedwongen terug in Nederland.
Verder houd ik van lezen, fluit ik af en toe een jeugdwedstrijd korfbal en fotografeer ik graag. Ik vind het mooi als een foto een verhaal vertelt. Zoals de verrassende foto’s van een gans, die ik onlangs maakte; toen ze opstond schoten er plotseling allemaal kuikens verschillende kanten op.

Heb je tot slot nog een boodschap voor onze lezers?

In het najaar organiseren wij een deelnemersonderzoek, onder andere over ESG (red. de aspecten ‘milieu’, ‘sociaal beleid’ en ‘goed bestuur’ in onze beleggingen). Wij horen graag van de mensen zelf wat zij belangrijk vinden en waar eventuele zorgen zitten.
Het is natuurlijk belangrijk dat je een financieel goed pensioen hebt. Maar nog fijner is het als je dat geld kunt uitgeven in een wereld die gezond is. Met onze ESG-beleggingen kunnen we een duwtje in de goede richting geven. Want wat heb je over 20 jaar aan een goed pensioen, als het milieu dan naar de knoppen is? Dus doe mee aan ons onderzoek en laat je stem horen!

* Afspraken voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze zijn opgesteld door pensioenfondsen in overleg met ministeries, vakbonden en maatschappelijke organisaties zoals Amnesty en Oxfam Novib. Het Unilever Pensioenfonds heeft dit convenant in 2018 ondertekend.