Herstelplan in de maak

De beleidsdekkingsgraad van Forward daalde in het eerste kwartaal van 2020 naar 120%. Dat is bijna 2%-punt lager dan de vereiste beleidsdekkingsgraad, wat betekent dat we een zogenoemd reservetekort hebben. De wet verplicht ons om in deze situatie een herstelplan op te stellen. Daar gaan we nu mee aan de slag.

Het herstel zal in belangrijke mate uit het rendement op onze beleggingen moeten komen. Ook de pensioenpremie die Unilever jaarlijks aan Forward betaalt, zal bijdragen aan het herstel. Door een forse opslag is deze premie hoog. Daar staat tegenover dat Unilever niet bijstort als het bij Forward financieel tegenzit.

Herstelplan niet direct van invloed op indexatie
Het herstelplan heeft geen directe link met het wel of niet toekennen van pensioenverhogingen. Die indexaties zijn weliswaar ook afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, maar hier zijn aparte afspraken over gemaakt. Zo is een gedeeltelijke indexatie al mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% − ook als er een herstelplan van toepassing is.

Progress en andere Nederlandse fondsen
Veel andere pensioenfondsen gingen ons de afgelopen maanden vóór met het indienen van een herstelplan. Wij schatten in dat inmiddels 80% van de pensioenfondsen in Nederland dat heeft gedaan. Voor Progress, de andere kring (onderdeel) van ons pensioenfonds, is een herstelplan nog niet nodig. De beleidsdekkingsgraad van Progress ligt momenteel namelijk 5%-punt boven het vereiste. Het is echter denkbaar dat ook Progress later dit jaar in een situatie komt waarin wij een herstelplan moet maken.

Planning
Wij moeten het herstelplan van Forward uiterlijk eind juni bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. DNB heeft vervolgens drie maanden de tijd om het herstelplan te beoordelen. Na goedkeuring treedt het plan in werking en informeren wij u verder.