Ingang nieuwe pensioenstelsel halfjaar uitgesteld

Begin oktober heeft minister Schouten van Pensioenen besloten dat de intrede van het langverwachte nieuwe Nederlandse pensioenstel met een halfjaar wordt uitgesteld, naar 1 juli 2023. De uiterste datum waarop pensioenfondsen moeten zijn overgegaan blijft 1 januari 2027.

De wet Toekomst Pensioenen wordt momenteel behandeld door de Tweede Kamer, die nog veel vragen heeft. Daarna moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan. Het streven is dat de nieuwe wet op 1 juli 2023 van kracht wordt.

Unilever en de vakbonden zijn met elkaar in gesprek over wat de veranderingen voor Forward gaan betekenen en wanneer de overstap gemaakt wordt. Wij als pensioenfonds zullen al onze (oud) deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wat deze gaan betekenen voor hun pensioen.

Waarom is het nieuwe stelsel ook alweer nodig?
Onder andere de Pensioenfederatie, MKB Nederland, FNV en CNV leggen dat in een recent gezamenlijk artikel helder uit. Zij wijzen erop dat wat goed is, onderhoud nodig heeft om goed te blijven. Als het bestaande stelsel niet wordt aangepakt, dan is straks iedereen slechter af. De nieuwe wet behoudt daarom wat goed is, maar laat ons pensioenstelsel beter aansluiten bij de (sinds het begin van de verzorgingsstaat in de jaren 50) behoorlijk veranderde arbeidsmarkt en maatschappij.

In de oude wet wordt gestuurd op de opbouw van stevige financiële buffers. Doordat we van dat systeem afstappen, kunnen de pensioenen naar verwachting meer en eerder omhoog. Het nieuwe stelsel, dat meer gaat meebewegen met de economie, is bovendien eerlijker naar de diverse leeftijdsgroepen, stellen de auteurs van het artikel. Bovendien krijgen deelnemers beter inzicht in de betaalde pensioenpremies en de daarop behaalde rendementen.

Goed om te weten:
Er zijn wettelijke voorschriften aan de hand waarvan een fonds moet aantonen dat de overgang naar het nieuwe stelsel voor ál zijn deelnemers evenwichtig is.

Geïnteresseerd in meer details?
Kijk dan op deze website voor meer informatie over het nieuwe stelsel.