Geen pensioenverhoging actieven op 1 januari

Het Bestuur van het Unilever-pensioenfonds neemt ieder jaar in november een besluit over het verhogen van de pensioenen per 1 januari. De financiële situatie van Progress en Forward was eind oktober op zich voldoende voor een pensioenverhoging voor alle actieven. Dat er geen verhoging plaatsvindt, komt doordat er in 2019 geen cao-loonstijging wordt toegekend.

De doelstelling voor actieven ­­– bij zowel Progress als Forward – is een pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de cao-loonstijging bij Unilever Nederland in het voorgaande jaar. In 2019 heeft er nog geen cao-verhoging plaatsgevonden. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, maar inmiddels is bekend dat een loonstijging pas in 2020 zal ingaan. Door het achterwege blijven van een cao-loonstijging in 2019 kunnen wij de pensioenen van onze actieven per 1 januari 2020 niet verhogen.

Een cao-loonstijging in 2020 is uitgangspunt voor de pensioenverhoging per 1 januari 2021. De financiële situatie bij Progress en Forward op 31 oktober 2020 moet hiervoor goed genoeg zijn. Goed om te weten is dat Forward beschikt over een zogenoemd ‘indexatiedepot’. Dit kapitaal is door Unilever in 2015 bij de oprichting van Forward beschikbaar gesteld voor de indexatie van actieven. Of het resterende bedrag voldoende is om een volledige indexatie voor de actieve Forward-deelnemers op 1 januari 2021 te financieren, valt nu nog niet te zeggen.

Toelichting op de huidige financiële situatie per kring: 

  • Forward: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 120%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de twaalf voorgaande maanden – is bepalend voor het indexatiebesluit. Deze was eind oktober 127%. De ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad), waarboven een volledige indexatie is toegestaan, bedroeg 125%.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting 
     
  • Progress: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 125%. Bij het besluit over een verhoging van de pensioenen kijkt het Bestuur naar de beleidsdekkingsgraad; dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden. Die was eind oktober 128%. Volledige indexatie is alleen toegestaan als die beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenoemde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam eind oktober uit op 122%.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting