Dekkingsgraad

Progress heeft als kring (onderdeel) van het Unilever APF zijn eigen regels voor de toekenning van een pensioenverhoging. Of een pensioenverhoging (indexatie) wel, niet of gedeeltelijk kan worden toegekend, hangt af van de financiële positie van Progress, oftewel de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen ons vermogen (waarde van de beleggingen) en onze pensioenverplichtingen (waarde van de huidige en toekomstige uitkeringen).

In onderstaande grafiek ziet u hoe hoog de actuele dekkingsgraad (aan het eind van de vorige maand) is. Ook toont de grafiek de beleids- en TBI-dekkingsgraad (deze laatste wordt eenmaal per kwartaal berekend). Deze twee dekkingsgraden zijn bepalend bij het indexatiebesluit. De hoogte van de dekkingsgraden wordt zichtbaar door met de cursor over de grafiek te bewegen. Onder de grafiek leest u meer over de verschillende dekkingsgraden.

Geef de laatste maanden weer
Indien u de dekkingsgraadgrafiek van het huidige jaar wilt zien, adviseren wij u deze pagina op uw laptop of desktop te bezoeken.

 


Twee dekkingsgraden bepalend bij indexatiebesluit

Op basis van wettelijke spelregels hebben Unilever en Progress afspraken gemaakt over het indexatiebeleid. De exacte afspraken zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst. Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds laat het besluit voor pensioenverhoging afhangen van de hoogte van twee dekkingsgraden van Progress per eind oktober, te weten:

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

In de tabel leest u bij welke beleidsdekkingsgraad Progress uw pensioen wel, niet of gedeeltelijk kan verhogen. Dat hangt dus ook af van de TBI-dekkingsgraad. In de grafiek ziet u hoe hoog de beleidsdekkingsgraad aan het eind van de vorige maand was. De TBI-dekkingsgraad is relatief stabiel en wordt eenmaal per kwartaal berekend.

Als de Beleidsdekkingsgraad Is volledige indexatie dan mogelijk?
Hoger is dan de TBI-dekkingsgraad Ja, een volledige indexatie is mogelijk.
Ligt tussen 110% en de TBI-dekkingsgraad Alleen een gedeeltelijke indexatie is mogelijk.
Lager is dan 110% Nee. Uw pensioen wordt echter ook niet lager door de bijstortingsafspraak met Unilever.