Financiële situatie Forward eind 2023

Met name door de scherpe daling van de rente stegen de verplichtingen van Forward in het laatste kwartaal van 2023 enorm. De actuele dekkingsgraad daalde daardoor met maar liefst 27%-punt naar 145%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) ging wel omhoog, met 3%-punt naar 155%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2023.

Verplichtingen stijgen fors
De verplichtingen van Forward – dat wil zeggen: de waarde van alle pensioenen die wij tot in de verre toekomst moeten uitbetalen – stegen het afgelopen kwartaal met € 90 miljoen naar € 385 miljoen. De nieuw opgebouwde pensioenen van Unilever-medewerkers en de verhogingen per 1 januari droegen hier maar zeer beperkt aan bij.

De toename van de verplichtingen is voor het grootste gedeelte het gevolg van de daling van de rente. Deze ging met zo’n 0,7%-punt omlaag naar 2,15%. Zo’n relatief grote daling zorgt ervoor dat er fors meer geld nodig is voor het uitbetalen van alle huidige én toekomstige pensioenen.
Dat werkt net als bij een gewone spaarrekening: stel, je hebt over 10 jaar € 1.000 nodig. Dan moet je nu, bij een lage rente, een groter bedrag inleggen dan bij een hoge rente.

Vermogen stijgt ook
Na dalende beurskoersen in oktober was er in november een ommekeer op de financiële markten. Zo verminderden de zorgen over hogere rentes en nam de inflatie verder af. Hierdoor deden de beleggingen het goed. Een positief kwartaalrendement van 7,1% leidde, samen met ontvangen pensioenpremies, tot een groei van het vermogen met ruim € 50 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Beleidsdekkingsgraad stijgt
In het laatste kwartaal van 2023 stegen de verplichtingen van Forward veel sterker dan het vermogen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad met maar liefst 27%-punt naar 145%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) steeg nog wel, met 3%-punt naar 155%. Ondanks de grote daling van de actuele dekkingsgraad zijn de nieuwe cijfers namelijk hoger dan de cijfers van het laatste kwartaal van 2022 die uit het gemiddelde wegvielen.

Eerste terugblik op 2023*
Over heel 2023 behaalde Forward een voorlopig rendement van 8,1%. Hierdoor en door ontvangen premies steeg het vermogen tot ruim boven de half miljard euro.
Gedurende het jaar ging de aanvankelijk lage rente (2,23%) gestaag omhoog, wat zorgde voor een forse daling van de verplichtingen van Forward. Dit had een gunstig effect op de dekkingsgraad. In het laatste kwartaal ging de rente echter drastisch omlaag, waardoor het jaar zelfs werd afgesloten met een lagere rente dan waarmee het begon (2,15%). Hierdoor is de actuele dekkingsgraad weer terug op het niveau van begin 2023. Wel is het gemiddelde, de beleidsdekkingsgraad, 16%-punt hoger geëindigd.
 

Forward

31 december 2023*

30 september 2023

 

Fondsvermogen

€ 559 miljoen

€ 508 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 385 miljoen

€ 295 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

7,1% 

-2,7%

 

Actuele dekkingsgraad

145%

172%

 

Beleidsdekkingsgraad

155%

152%

 

TBI-dekkingsgraad

153%

168%

 

Rekenrente

2,15%

2,86%

 

* De cijfers van 31 december 2023 zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij eind mei in het jaarverslag.
 

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. 'TBI' staat voor toekomstbestendige indexatie: wij mogen alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.

 

Januari 2024