Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen verdelen wij over twee beleggingscategorieën. De groeiportefeuille is bedoeld om extra rendement te halen, met iets meer risico. Met de stabiele rendementsportefeuille nemen wij veel minder risico. Het doel van deze combinatie is om de kans op indexatie zo groot mogelijk te maken. En dat het risico op niet-indexeren van uw pensioen zo klein mogelijk blijft.

Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2020. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de afgelopen vier kwartalen behaalden per categorie en waar het in totaal aan het eind van het jaar op uitkwam.

Het netto rendement  staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente-, inflatie- en valutarisico’s. 
 

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

  Verdeling  eind 2020 Beleggings-rendement 2020*       Beleggingsrendementen per
kwartaal
  Q1 2021 Q4
2020
Q3 2020 Q2 2020
Groeiportefeuille
aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed
65% 1,3%   6,3% 7,0% 1,0% 8,8%
Stabiele rendementsportefeuille
staats- en bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken, liquide middelen
35% 2,6%   -0,8%

0,6%

0,8% 0,8%
Totaal exclusief derivaten 100% 1,7%   3,9% 4,7% 1,0%

5,9%

Totaal inclusief derivaten 100% 5,0%   2,3% 6,2% 2,2% 7,8%
* Dit betreft voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, worden voor de zomer in het jaarverslag gepubliceerd.