Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen van circa € 5 miljard (eind 2018) verdelen wij over een aantal beleggingscategorieën. Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2018. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de afgelopen 4 kwartalen behaalden per categorie en waar het in totaal aan het eind van het jaar op uitkwam.

Het netto rendement per jaar staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente-, inflatie- en valutarisico’s. 

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

  Verdeling eind 2018 Beleggings-rendement 2018          Beleggingsrendementen per kwartaal
2019 Q1

2018 Q4

2018 Q3 2018 Q2
Obligaties 51,0% 0,6%    3,2% 0,2% 0,4% 0,6%
Aandelen 31,4% -7,9%   13,9% -10,8% 2,7% 3,8%
Vastgoed 9,3% 12,2%   2,7% 4,9% 3,0% 4,7%
Private Equity 1,5% 13,2%   5,8% 1,1% 5,4% 7,1%
ESG Waardecreatie 1,7% -3,0%   6,8% -4,6% 1,0% 2,3%
Cash 5,1% -          
Totaal exclusief derivaten 100% -1,2%   6,5% -3,2% 1,4% 2,1%
Totaal inclusief derivaten   -3,9%   5,4% -4,4% 0,9% 1,2%