Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Ons vermogen van circa € 5 miljard (eind 2018) verdelen wij over een aantal beleggingscategorieën. Hieronder ziet u de samenstelling van onze beleggingsmix aan het einde van 2018. Daarnaast ziet u ook welke beleggingsrendementen wij de afgelopen 4 kwartalen behaalden per categorie en waar het in totaal aan het eind van het jaar op uitkwam.

Het netto rendement per jaar staat helemaal onderaan vermeld. Dit is het rendement inclusief het resultaat op het afdekken van rente-, inflatie- en valutarisico’s. 
 

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille

Vanaf het tweede kwartaal van 2019 rapporteren wij over de beleggingen van Progress op dezelfde manier als bij Forward. Voor de vergelijkbaarheid zijn ook de cijfers van het eerste kwartaal in de volgende tabel opgenomen.

    Beleggingsrendementen per kwartaal    
  Strategische verdeling 2019 Q2 2019 Q1 2019    
Groeiportefeuille
aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed
63% 1,9% 9,0%    
Stabiele rendementsportefeuille
staats- en bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken, liquide middelen
37% 1,6% 1,7%    
Totaal exclusief derivaten 100% 2,0% 5,8%    
Totaal inclusief derivaten 100% 2,0% 5,4%    


Voor een zo volledig mogelijk beeld van het afgelopen jaar, vindt u hieronder de cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2019 volgens de oude manier van rapporteren.

Samenstelling en rendementen beleggingsportefeuille t/m Q1 2019

  Verdeling eind 2018 Beleggings-rendement 2018          Beleggingsrendementen per kwartaal
2019 Q1

2018 Q4

2018 Q3 2018 Q2
Obligaties 51,0% 0,6%    3,2% 0,2% 0,4% 0,6%
Aandelen 31,4% -7,9%   13,9% -10,8% 2,7% 3,8%
Vastgoed 9,3% 12,2%   2,7% 4,9% 3,0% 4,7%
Private Equity 1,5% 13,2%   5,8% 1,1% 5,4% 7,1%
ESG Waardecreatie 1,7% -3,0%   6,8% -4,6% 1,0% 2,3%
Cash 5,1% -          
Totaal exclusief derivaten 100% -1,2%   6,5% -3,2% 1,4% 2,1%
Totaal inclusief derivaten 100% -3,9%   5,4% -4,4% 0,9% 1,2%