Financiële situatie Forward tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van Forward met 15%-punt naar 143%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden – steeg naar 127%. De stijging van de TBI-dekkingsgraad (de ondergrens voor een volledige pensioenverhoging) was echter nog groter waardoor een volledige pensioenverhoging op 1 januari 2023 verder uit beeld raakt.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 juni 2022.

Rentestijging zet door – verplichtingen dalen met bijna 20%
In het tweede kwartaal van 2022 steeg de rekenrente opnieuw fors: van 1,05% naar 1,84%. Hoe hoger deze rente, hoe minder geld Forward nu in kas moet hebben voor het uitbetalen van alle toekomstige pensioenen. Ondanks drie maanden nieuwe pensioenopbouw – en dus nieuwe verplichtingen – daalden de verplichtingen van Forward dan ook met bijna 20%.

Ook vermogen daalt
Voor het tweede kwartaal op rij leed Forward een fors verlies op de beleggingen. Ondanks de gebruikelijke ontvangst van pensioenpremies, nam het vermogen daardoor af naar € 450 miljoen. Dat is een daling van zo’n 10%. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Dekkingsgraden stijgen
De verplichtingen daalden in het tweede kwartaal dus opnieuw harder dan het vermogen. Dit leidde tot een stijging van de actuele dekkingsgraad met 15%-punt naar 143%. Ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) steeg, met 4%-punt naar 127%. Hierdoor is de financiële situatie zodanig verbeterd, dat het herstelplan (dat sinds mei 2020 gold) wordt beëindigd. 

Ook al is Forward ‘uit herstel’, de financiële situatie is niet voldoende voor een volledige pensioenverhoging (indexatie) op 1 januari 2023. De zogenoemde ‘TBI-dekkingsgraad’ steeg namelijk voor het tweede kwartaal op rij flink; deze komt nu uit op 142%. Deze dekkingsgraad – die wettelijk voorgeschreven is – geeft de ondergrens aan voor een volledige pensioenverhoging. Door de hoge inflatie stijgt deze ondergrens momenteel hard. Omdat een gedeeltelijke indexatie vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%* mag plaatsvinden, zal die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 wel mogelijk zijn. 

* Lees hierover meer in het artikel Forward maakt geen gebruik van versoepelde indexatieregels.

 

Forward

30 juni 2022

31 maart 2022

 

Fondsvermogen

€ 450 miljoen

€ 498 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 315 miljoen

€ 389 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-12,7%

-7,4%

 

Actuele dekkingsgraad

143%

128%

 

Beleidsdekkingsgraad

127%

123%

 

TBI-dekkingsgraad

142%

135%

 

Rekenrente

1,84%

1,05%

 


Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.​