Forward maakt geen gebruik van versoepelde indexatieregels

De afgelopen weken heeft een aantal grote pensioenfondsen (onder andere ABP en de fondsen voor de metaal- en zorgsector) aangekondigd om voor het eerst sinds jaren de pensioenen te verhogen (indexatie). Zij geven aan dit te kunnen doen op basis van versoepelde indexatieregels. Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds heeft ook voor Forward* gekeken naar deze tijdelijke regeling. Forward heeft de pensioenen de laatste twee jaar namelijk niet volledig maar alleen gedeeltelijk kunnen verhogen.

Volgens de wet mag een pensioenfonds alleen indexeren als er voldoende financiële buffers zijn.
In het nieuwe pensioenstelsel wordt dit losgelaten. Pensioenen gaan in de toekomst meer bewegen met de economie. Vooruitlopend hierop biedt de overheid de mogelijkheid om de indexatieregels te versoepelen. Hierdoor kunnen fondsen die volgens de oude regels niet konden indexeren, dat nu wél doen. De nieuwe regels gelden voor indexaties vanaf 1 januari 2022. Pensioenfondsen besluiten zelf of ze de nieuwe regels willen toepassen.

Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds heeft in de vergadering van juni besproken of het de versoepelde regels voor Forward gaat toepassen.
Dan zou het Forward-pensioen per 1 januari 2022 alsnog volledig kunnen worden verhoogd in plaats van gedeeltelijk. Aan pensioengerechtigden en oud-deelnemers kende Forward een verhoging toe van 2,10% in plaats van 3,28% (het percentage van de inflatie). Bij actieve deelnemers ging het om een verhoging van 1,28% in plaats van 2% (de cao-verhoging in 2021).

Het bestuur heeft besloten om geen gebruik te maken van de versoepelde regels.
De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • Doe je dit wel, dan sorteer je voor op het nieuwe pensioenstelsel. Het is lastig om nu al te overzien wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Bovendien kan Forward onder het nieuwe stelsel de extra indexatie ook nog inhalen. 
  • De pensioenopbouw bij Forward is pas in 2015 begonnen. Het betreft dus nog geen hoge pensioenen. Daarbij is het percentage dat Forward op 1 januari 2022 niet heeft kunnen toekennen gering (zie hierboven). Bovendien kost het toekennen van een extra indexatie met terugwerkende kracht (administratief en communicatief) veel tijd.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Leo van der Wel via telefoon (010) 439 4487 of
e-mail: leo-van-der.wel@unilever.com.

* Voor deelnemers en pensioengerechtigden die (eventueel naast een pensioen bij Forward) een pensioen bij Progress hebben, speelt deze vraag niet. Progress kent namelijk geen achterstand in indexatie.