Financiële situatie Forward eerste kwartaal 2024

Het financiële jaar 2024 ging voor Forward goed van start, met in het eerste kwartaal een rendement op de beleggingen van ruim 4%. Met name deze winst zorgde voor een verbetering van de verhouding tussen vermogen en verplichtingen: deze zogenoemde ‘dekkingsgraad’ steeg met 4%-punt en kwam uit op 149%. Ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) ging omhoog, met 1%-punt naar 156%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 maart 2024.

Vermogen stijgt
Hoewel sommige aandelen – zoals Apple en Tesla – daalden, was in het eerste kwartaal van 2024 sprake van een breed gedragen positief sentiment op de aandelenbeurzen en nam bijvoorbeeld de waarde van AI-bedrijf Nvidia in februari toe met maar liefst 29%. Oorzaak was onder meer dat de langverwachte recessie in de VS uitbleef en de beurzen zich weinig aantrokken van veranderende renteverwachtingen. De daardoor stijgende aandelenbeurzen resulteerden voor Forward in een rendement op de beleggingen van 4,1%. Dat resultaat opgeteld bij de ontvangen pensioenpremies, leidde tot een groei van het vermogen met € 39 miljoen tot bijna € 600 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen ook
Forwards verplichtingen – ofwel de waarde van alle op korte én lange termijn uit te betalen pensioenen – namen in het eerste kwartaal van dit jaar met € 15 miljoen toe tot precies € 400 miljoen.
Deze stijging komt met name door de nieuwe pensioenen die Unilever-medewerkers opbouwden. De lichte daling van de rente met 0,03%-punt had slecht een beperkt effect op de verplichtingen.

Beleidsdekkingsgraad stijgt licht
In het eerste kwartaal van 2024 steeg het vermogen meer dan de verplichtingen. De verhouding tussen vermogen en verplichtingen, die wordt uitgedrukt in de zogenoemde ‘dekkingsgraad’, verbeterde dan ook, met 4%-punt.

Met verplichtingen ter waarde van € 400 miljoen en een vermogen van anderhalf keer zoveel (bijna € 600 miljoen) kwam de actuele dekkingsgraad uit op bijna 150%.

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) steeg beperkt, met 1%-punt naar 156%.

Forward

31 maart 2024

31 december 2023*

 

Fondsvermogen

€ 598 miljoen

€ 559 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 400 miljoen

€ 385 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

4,1%

7,1%

 

Actuele dekkingsgraad

149%

145%

 

Beleidsdekkingsgraad

156%

155%

 

TBI-dekkingsgraad

154%

153%

 

Rekenrente

2,12%

2,15%

 

* De cijfers van 31 december 2023 zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij eind mei in het jaarverslag.


Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. 'TBI' staat voor toekomstbestendige indexatie: wij mogen alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.

 

Mei 2024