Financiële situatie Forward eerste kwartaal 2023

De stijgende lijn die de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) van Forward vorig jaar vertoonde, werd ook in het eerste kwartaal van 2023 voortgezet. Deze graadmeter voor de financiële situatie steeg met 6%-punt naar 145%. 

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 maart 2023.

Positief kwartaalrendement
Na vier negatieve kwartaalrendementen in 2022 behaalde Forward over het eerste kwartaal van 2023 een positief rendement van 1,8%. Vooral de aandelen droegen hieraan bij; die stegen flink in waarde. Hierdoor – en door de ontvangen pensioenpremies – steeg het vermogen in totaal met ruim € 20 miljoen naar € 485 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen
De verplichtingen namen door drie maanden nieuwe pensioenopbouw toe met € 10 miljoen en bedragen € 334 miljoen. De rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen vaststellen, bleef nagenoeg gelijk en had dit kwartaal dus weinig invloed.

Beleidsdekkingsgraad naar 145%
Het vermogen van Forward steeg in het eerste kwartaal relatief harder dan de verplichtingen. Hierdoor nam de actuele dekkingsgraad licht toe naar 145%. Ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) kwam uit op 145%. Dit betekent een stijging van 6%-punt.  De cijfers van de eerste drie maanden van 2022 vielen namelijk uit het gemiddelde weg en die waren (met 119%, 122% en 128%) veel lager dan de cijfers van de afgelopen drie maanden.    

Forward

31 maart 2023

31 december 2022*

Fondsvermogen

€ 485 miljoen

€ 464 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 334 miljoen

€ 324 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

1,8%

-0,1%

Actuele dekkingsgraad

145%

143%

Beleidsdekkingsgraad

145%

139%

TBI-dekkingsgraad

144%

141%

Rekenrente

2,21%

2,23%

* De cijfers van 31 december 2022 zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij eind mei in het jaarverslag.
 

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.