Zal Eerste Kamer nieuwe Pensioenwet aannemen?

Unilever en de vakbonden zijn met elkaar in overleg over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling voor Forward. De Nederlandse wetgeving die hieraan ten grondslag ligt, werd eind 2022 met twee derde meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer. In totaal zijn daar zo’n 1.800 zeer uiteenlopende vragen over de wet gesteld. Het is aan pensioenminister Schouten en haar ministerie om deze te beantwoorden.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer staat gepland voor 22 en 23 mei. De Eerste Kamer heeft afgesproken er nog in de huidige samenstelling over te stemmen. In principe is 30 mei de laatste mogelijkheid daarvoor, waarna de wet op 1 juli 2023 kan ingaan.

Nieuwe samenstelling Eerste kamer
Als gevolg van de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten wijzigt binnenkort de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 30 mei wordt namelijk de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de leden van Provinciale Staten. De huidige regeringscoalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) zal dan geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer.

Kleine meerderheid voldoende?
In de nieuwe Eerste Kamer lijkt er nog wel een meerderheid vóór de nieuwe pensioenwet te zijn, maar die is kleiner dan in de huidige. Tegenstanders van de wet – zoals de BoerBurgerBeweging (BBB), die forse verkiezingswinst behaalde – hopen dan ook dat de wetswijziging van tafel gaat.

Als de huidige Eerste Kamer de wet nog aanneemt, is de uiterste datum waarop pensioenfondsen moeten zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel vooralsnog 1 januari 2027. Naar verwachting geldt dit overigens niet voor Progress, dat waarschijnlijk onder het huidige stelsel kan blijven.